วิธีการเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด Mac Spy

When you come to find spy software for mac, you may always want to choose the best one without spending a lot time to research.
Here we offer some suggestions about how to choose the best Mac Spy Software.
We do the research so you don’t need to.

Step 1. Know what function do you need.

  • If you just want to record keystrokes except passwords. Then any Mac Spy Software has this feature. Please just go to Step 2.
  • If you need Mac Spy software to record passwords. Then the only choice is Aobo Keylogger Mac Professional Edition.
  • To record website visits, screenshots of the desktop is easy, just go to Step 2..

Step 2. Check their customer support level.

  • If the Mac spy software vendor doesn’t provide online instructions, faqs, documents of the software. You will get into trouble if you purchase from the vendor.
  • Always select the Mac spy software provider with online live support. Live support shows the company is real and live. You may contact them for help very easily.
  • สนับสนุนระบบตั๋วจำเป็นต้องเป็นการสนับสนุนทางอีเมลอาจถูกปฏิเสธหรือการทำเครื่องหมายว่าเ​​ป็นสแปม

Step 3. Compare the Mac Spy software price

  • อย่าซื้อซอฟแวร์ที่มีราคาต่ำมากเพราะมักจะถูกหลอกลวง
  • ซื้อซอฟต์แวร์สอดแนมสำหรับ Mac ตามงบประมาณของคุณ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *